Hof ’s-Hertogenbosch verklaart de verordening reclamebelasting van de gemeente Tilburg onverbindend omdat de gemeente ten onrechte een van art. 227 Gemeentewet afwijkende definitie hanteert van het begrip ‘openbare weg’.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een bedrijfspand gelegen op een bedrijventerrein in de gemeente Tilburg. De rechthebbenden tot het bedrijventerrein noch de gemeenteraad hebben aan de wegen op het terrein de bestemming openbare weg gegeven. In geschil is de aanslag reclamebelasting 2014. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de openbare aankondiging waarop de aanslag betrekking heeft, zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Hof ’s-Hertogenbosch verklaart de verordening reclamebelasting van de gemeente Tilburg onverbindend omdat de gemeente ten onrechte een van art. 227 Gemeentewet afwijkende definitie hanteert van het begrip ‘openbare weg’. Volgens het hof moet voor de toepassing van art. 227 Gemeentewet aansluiting worden gezocht bij het begrip ‘openbare weg’ als bedoeld in de Wegenwet (vgl. HR 21 september 2001, BNB 2001/378 voor de OZB). Het staat gemeenten volgens het hof niet vrij om een hiervan afwijkende definitie te gebruiken. Indien dit wel gebeurt, dient de verordening onverbindend te worden verklaard. De onverbindendheid van de verordening brengt mee dat geen heffing op grond van de verordening kan plaatsvinden. Het hof vernietigt dan ook de aanslag reclamebelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 227

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 30 april

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen