Na een uitgebreide analyse stelt Rechtbank Gelderland vast dat X, naast het uitvoeren van werkzaamheden die zij op grond van de Wet milieubeheer is gehouden te verrichten, geen andersoortige dienst verricht met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval.

Naar aanleiding van een bekendmaking van het Ministerie van Financiën legt de inspecteur correctiebeschikkingen BTW-compensatiefonds en BTW-naheffingsaanslagen op aan X. Volgens deze bekendmaking is de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en de registratie daarvan door gemeenten een dienst tegen vergoeding die is onderworpen aan de BTW-heffing. X is echter van mening dat zij voor de activiteiten die zien op het beheer van huishoudelijk afval binnen de eigen gemeente optreedt als niet-ondernemer. Zij neemt de voorbelasting op deze kosten daarom op in de opgaven BCF.

Na een uitgebreide analyse stelt Rechtbank Gelderland vast dat X, naast het uitvoeren van werkzaamheden die zij op grond van de Wet milieubeheer is gehouden te verrichten, geen andersoortige dienst verricht met betrekking tot de inzameling van afval. Uit de overeenkomsten kan niet worden afgeleid dat sprake is van een rechtsbetrekking op grond waarvan een gemeente informatie over verpakkingsafval verkoopt en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt. Ook met betrekking tot het geschil over de onderhoudskosten voor een kerktoren is de rechtbank van mening dat X terecht volledig een bijdrage uit het BCF heeft genoten. Volgens de rechtbank maakt de inspecteur niet aannemelijk dat sprake is van goederen en diensten die gebruikt worden om verstrekt, verleend of ter beschikking gesteld te worden aan een of meer individuele derden. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslagen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op het BTW-compensatiefonds 4

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 27 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

249

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen