Het Gerecht oordeelt dat op de beroepen van Telefónica en Banco Santander niet meer hoeft te worden beslist voor zover zij strekken tot nietigverklaring van art. 1 van het bestreden besluit. Het Hof van Justitie EU heeft namelijk op 2 februari 2023 vastgesteld dat de ESV’s en hun investeerders niet de enige begunstigden van de steun zijn.

Nadat de Europese Commissie klachten ontvangt dat de Spaanse belasting-leaseregeling (SBLR) het mogelijk maakt dat scheepvaartmaatschappijen door Spaanse scheepswerven gebouwde schepen kunnen kopen met een korting van 20 tot 30%, stelt zij een onderzoek in. Uit het onderzoek blijkt volgens de EC dat er sprake is van staatssteun en dat de betrokken belastingmaatregelen onverenigbaar zijn met de interne markt. Zij beslist vervolgens dat Spanje de steunregeling moet beëindigen en dat het de onverenigbare steun moet terugvorderen van de investeerders die ervan hebben geprofiteerd. Spanje is het daar niet mee eens. Na diverse procedures oordeelt het Gerecht in 2020 dat het beroep van Spanje ongegrond is. Spanje stelt daarop een hogere voorziening in met het verzoek om het arrest van het Gerecht te vernietigen. Naast Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, SL en Banco Santander, SA stellen ook Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA en Lico Leasing SA een hogere voorziening in. In de procedure van Pymar en Lico vernietigt het Hof van Justitie EU (2 februari 2023, C-649/20, V-N 2023/9.11) het arrest van het Gerecht voor zover de investeerders als de enige begunstigden van de steun worden aangewezen. De motivering van het Gerecht met betrekking tot de selectiviteit van de SBLR is wel toereikend. Het Hof van Justitie EU verklaart de aanwijzing van de ESV’s en de investeerders als begunstigden van de SBLR en de verplichting voor Spanje om de steun van hen terug te vorderen, niet nietig. Telefónica en Banco Santander voeren ook diverse grieven aan.

Het Gerecht oordeelt dat op de beroepen van Telefónica en Banco Santander niet meer hoeft te worden beslist voor zover zij strekken tot nietigverklaring van art. 1 van het bestreden besluit. Het Hof van Justitie EU heeft namelijk op 2 februari 2023 vastgesteld dat de ESV’s en hun investeerders niet de enige begunstigden van de steun zijn. Verder geldt ook dat Spanje het volledige bedrag van de steun moet terugvorderen van de ESV-investeerders die ervan hebben geprofiteerd. De stelling van Telefónica en Banco Santander dat de EC blijk heeft gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij haar analyse van de verschillende belastingmaatregelen waaruit de SBLR bestaat, wordt ongegrond verklaard.

Instantie: General Court

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 27 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

167

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen