Dienst Toeslagen verwacht nog minstens 10 jaar bezig te zijn met uitbetalen en afhandelen van toeslagen en uit zorgen over de personele bezetting. Modernisering van bestaande systemen is noodzakelijk voor de continuïteit en verbetering van de uitvoering in die periode.

Dat is te lezen in de Stand van de uitvoering 2023 die staatssecretaris De Vries Van Financiën naar de Tweede Kamer stuurt. In dit jaarlijkse document van Dienst Toeslagen staan ontwikkelingen en signalen uit de uitvoeringspraktijk die zijn bedoeld voor de politiek.

In 2023 is volgens Dienst Toeslagen de digitale ondersteuning van burgers verbeterd en de persoonlijke begeleiding voor burgers die moeite hebben met de toeslagenregels verbreed. Ook zijn burgers met een publiekscampagne gestimuleerd om relevante wijzigingen door te geven. Uit eigen onderzoek blijkt dat 71% van de toeslagenontvangers positief is over de dienstverlening.

In de Stand van de uitvoering wordt ook aandacht besteed aan de problematiek die komt kijken bij buitenlands woonachtige partners en samengestelde gezinnen. Ook wordt een fundamenteel probleem van het toeslagenstelsel aangestipt, het niet-gebruik van toeslagen.

Dienst Toeslagen doet daarnaast een aantal voorstellen voor wetsaanpassingen die naar eigen zeggen het aantal en de hoogte van de terugvorderingen vermindert. Voorgestelde aanpassingen hebben niet alleen positieve effecten en leiden ook tot meer uitgaven of een minder gericht toeslagenstelsel. Staatssecretaris De Vries sluit haar aanbiedingsbrief af met begrip voor de vraag van Dienst Toeslagen om duidelijkheid over de toekomst van toeslagen.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

417

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen