Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een ontvangen transitievergoeding tot de winst uit onderneming behoort.

X is als vrijgevestigd medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis en ontvangt in 2016 een transitievergoeding van € 80.042. X brengt de vergoeding niet in een transitiefonds onder, maar verzoekt om goedkeuring om de vergoeding in een nog op te richten stichting in te brengen. De inspecteur keurt tijdelijke stalling op een notariële derdenrekening goed, maar wijst het verzoek om vooroverleg af. De vergoeding wordt later naar X's privérekening overgeboekt en vervolgens naar de opgerichte stichting. De inspecteur merkt de vergoeding aan als winst uit onderneming in 2016. In geschil is onder andere of de inspecteur de transitievergoeding terecht aanmerkt als winst uit onderneming. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de transitievergoeding op het moment van ontvangst door X tot de winst uit onderneming behoort. De goedkeuring van de inspecteur, dat geen belastingheffing plaatsvindt, vervalt op het moment dat de vergoeding naar X's privérekening wordt overgeboekt. De rechtbank bevestigt dat de vergoeding in 2016 als winst uit onderneming genoten is en wijst het beroep tegen de aanslag IB/PVV 2016 af.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 5 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

388

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen