Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de naheffingsaanslagen omzetbelasting en bijbehorende boetebeschikkingen grotendeels terecht zijn opgelegd vanwege het niet voldoen aan de administratieverplichting door X.

X heeft over de periode 2016 tot en met 2020 handmatig haar administratie bijgehouden en voorbelasting in aftrek gebracht op de aangiften omzetbelasting. De inspecteur heeft naheffingsaanslagen opgelegd omdat X niet alle voorbelasting met facturen kon onderbouwen. X stelt dat een deel van de administratie per abuis is vernietigd bij een verhuizing en dat enkele leveranciers failliet zijn gegaan, waardoor facturen niet meer te verkrijgen zijn. De rechtbank behandelt de beroepen tegen de naheffingsaanslagen en de rente- en boetebeschikkingen. 

In geschil is of X recht heeft op de aftrek van voorbelasting en of de naheffingsaanslagen en boetebeschikkingen terecht en naar de juiste bedragen zijn opgelegd, gezien het verlies van een deel van de administratie.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X voor een deel van de in aftrek gebrachte voorbelasting geen facturen heeft overgelegd en ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. X heeft niet de in redelijkheid te vergen zorg betracht om aan haar administratieplicht te voldoen. De naheffingsaanslagen over de tijdvakken 2016, 2017 en 2019 blijven in stand. De beroepen tegen de naheffingsaanslagen over de tijdvakken 2018 en het vierde kwartaal van 2020 zijn gegrond, waardoor deze naheffingsaanslagen en bijbehorende boetebeschikkingen dienen te worden verminderd met kleine bedragen. De opgelegde verzuimboeten zijn passend en geboden, met uitzondering van de kleine verminderingen. De inspecteur moet het griffierecht aan X vergoeden.

Lees ook het thema Btw: formele aspecten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2015-2 24

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Algemene wet inzake rijksbelastingen 54

Wet op de omzetbelasting 1968 34

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Wet op de omzetbelasting 1968 2

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Omzetbelasting

Editie: 5 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

292

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen