Het BEFIT-richtlijnvoorstel is een complex en fiscaal ingrijpend voorstel. De besprekingen tussen de lidstaten gaan vermoedelijk lang duren. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van de vaste commissie voor Financiën naar aanleiding van de BNC-fiches over de richtlijnvoorstellen BEFIT en Transfer Pricing.

De staatssecretaris erkent de ambitie van BEFIT om administratieve lasten te verminderen en het belastingsysteem te versimpelen, maar ziet de huidige vorm als onuitvoerbaar vanwege de complexiteit en de cumulatie van wetgeving. Het kabinet stelt voor om eerst ervaring op te doen met het Pijler 2-systeem en geleerde lessen toe te passen.

Ook ten aanzien van het richtlijnvoorstel Transfer Pricing verwacht het kabinet niet dat er op korte termijn besluitvorming plaatsvindt in Europees verband. Een flink aantal lidstaten zijn erg kritisch op het voorstel. De inzet van het kabinet is dat het richtlijnvoorstel niet mag leiden tot een bindende separate EU-standaard. Doordat het richtlijnvoorstel deels afwijkt van de OESO-richtlijnen en deze slechts ten dele overneemt, ontstaat volgens het kabinet het risico op een separate EU-standaard. Dit kan leiden tot meer interpretatieverschillen en onduidelijkheid bij discussies met landen die geen deel uitmaken van de EU.

In Vakstudie Nieuws is richtlijnvoorstel BEFIT behandeld in V-N 2023/42.8. Richtlijnvoorstel Transfer Pricing is behandeld in V-N 2023/47.12.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

367

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen