Omdat er verschillende oplossingsrichtingen bestaan om de fiscale grenswerkersproblematiek weg te nemen, heeft de Staatssecretaris van Financiën onderzoek laten doen naar de (inkomens)effecten van mogelijke thuiswerkregelingen.

In de huidige situatie is het netto-inkomen van een grenswerker die structureel gedeeltelijk thuiswerkt door de zogenoemde ‘salary split’ vaak hoger dan het netto-inkomen van een werknemer die in hetzelfde land woont en werkt. Drempelregelingen zijn daarom in de meeste gevallen, kijkend naar enkel het netto-inkomen, minder gunstig voor de werknemer die hybride werkt ten opzichte van de huidige situatie.

Een drempelregeling met een lagere dagendrempel biedt volgens de staatssecretaris daarom een oplossing en is een stap in de goede richting. Ook de budgettaire effecten van zo’n regeling zullen waarschijnlijk positief uitvallen voor Nederland. De staatssecretaris gaat de inzichten uit dit onderzoek verder gebruiken in de bilaterale discussies met onze buurlanden. Daarnaast worden deze inzichten ingezet en gewogen tijdens toekomstige multilaterale discussies over dit onderwerp op de lange termijn.

Lees ook het thema Grensoverschrijdende arbeid: wonen in Nederland, werken in het buitenland.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationale sociale zekerheid, Internationaal belastingrecht, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

337

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen