Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur de aftrek in verband met reiskosten terecht heeft beperkt tot € 1091. X maakt met het door haar overgelegde overzicht van € 1600 aan pinpastransacties voor brandstofkosten niet aannemelijk dat zij meer kosten heeft gemaakt.

X voert in haar IB-aangifte diverse kosten op in verband met ROW-inkomsten. De inkomsten komen uit het PGB van haar echtgenoot. De inspecteur corrigeert diverse in aftrek gebrachte kosten. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X de in aftrek gebrachte telefoonkosten, huurkosten, kosten van water en overige kosten niet aannemelijk maakt.

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur de aftrek in verband met reiskosten voor het jaar 2018 terecht heeft beperkt tot € 1091. X maakt met het door haar overgelegde overzicht van € 1600 aan pinpastransacties voor brandstofkosten niet aannemelijk dat zij meer kosten heeft gemaakt. De blote stellingen van X dat het merendeel van de tankbeurten contant is afgerekend, dat gebruik is gemaakt van auto’s van derden en dat regelmatig met het openbaar vervoer is gereisd, acht het hof onvoldoende onderbouwd. Met betrekking tot de telefoonkosten geldt dat X niet aannemelijk maakt dat ze meer kosten heeft gemaakt dan de inspecteur in aanmerking heeft genomen (€ 100). Ook wordt de aftrek van de huurkosten, die zien op het deel dat toerekenbaar is aan de badkamer, in verband met de verzorging van haar echtgenoot, gecorrigeerd. X maakt niet aannemelijk dat de badkamer naar maatschappelijke verkeersopvattingen een zelfstandig gedeelte van de woning is. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Wet inkomstenbelasting 2001 3.17

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

398

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen