Uit steekproeven van de Belastingdienst blijkt dat in 28% van de belastingaangiften waarin zorgkosten worden geclaimd fouten staan. Van de totaal opgegeven zorgkosten is 39%, ofwel € 346 miljoen, corrigeerbaar, aldus staatssecretaris Van Rij van Financiën in reactie op Kamervragen.

In 2021 maken 860.000 belastingplichtigen, al dan niet gezamenlijk, gebruik van de aftrekregeling voor zorgkosten. Naar aanleiding van een tweejaarlijkse steekproef krijgen de zorgkosten meer aandacht bij het themagerichte toezicht van de Belastingdienst.

Onderzoekers uiten in een evaluatie uit 2022 zorgen over de complexe vormgeving en de uitvoerbaarheid van de regeling. De kabinet ziet noodzaak om de aftrek van uitgaven doeltreffender en doelmatiger te maken en te vereenvoudigen. Volgens de staatssecretaris is de website van de Belastingdienst in 2023 verbeterd en worden signalen van burgers gebruikt om verdere verbeteringen aan te brengen in zowel de website als de toelichting op de aangifte inkomstenbelasting.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

708

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen