Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep gegrond is, omdat het hogerberoepschrift tijdig ter post is bezorgd door een ander bedrijf dan PostNL.

X bv tekent verzet aan omdat het hof een beroepschrift niet ontvankelijk verklaart wegens termijnoverschrijding. X bv stelt dat het hogerberoepschrift op de laatste dag van de termijn is verzonden via een gespecialiseerd postvervoersbedrijf. De inspecteur betwist de tijdigheid van de verzending. In geschil is of het hogerberoepschrift tijdig ter post is bezorgd via een ander postbedrijf dan PostNL.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt, in afwijking van eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, dat verzending per post ruimer moet worden opgevat dan alleen verzending via PostNL. Zij baseert zich op recente jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en de andere hoogste bestuursrechters. Het is aannemelijk dat X bv het hogerberoepschrift tijdig via een gespecialiseerd postbedrijf heeft verzonden en de terpostbezorging tijdig heeft plaatsgevonden. Het verzet wordt gegrond verklaard.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Algemene wet bestuursrecht 6:9

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

635

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen