Advocaat-generaal Wattel ziet ondanks de zorgen over de betrouwbaarheid van aangetekende post geen reden om het weerlegbare bewijsvermoeden van ontvangst van bestuurlijke en gerechtelijke post te heroverwegen.

X komt op tegen een aanslag waterschapsbelastingen van € 10,50. In cassatie is alleen de ontvangst van de (aangetekend verzonden) uitnodiging voor de zitting van het hof van belang. X ontkent de ontvangst van de uitnodiging, maar het hof gaat hier niet in mee.

Advocaat-generaal Wattel ziet ondanks de zorgen over de betrouwbaarheid van aangetekende post geen reden om het weerlegbare bewijsvermoeden van ontvangst van bestuurlijke en gerechtelijke post te heroverwegen. De A-G erkent ‘systemische zwaktes’ bij de aangetekende verzending die er onder meer toe leiden dat niet steeds een afhaalbericht wordt achtergelaten als niet wordt opengedaan. Hoewel de zwaktes van het systeem betreurenswaardig zijn, meent de A-G dat de geldende bewijslastverdeling en het zwakke op de track & trace gegevens gebaseerde bewijsvermoeden van reglementaire bezorging de feitenrechter voldoende ruimte biedt om serieuze rechtszoekenden te kunnen beschermen. De feitenrechter heeft een grote vrijheid om een, ook maar enigszins aannemelijke, weerspreking van de track & trace gegevens als voldoende tegenbewijs aan te merken als hij de betrokken procespartij als geloofwaardig beschouwt. Het ontgaat de A-G hoe X er in deze casus steeds in slaagt (net) op tijd te reageren op berichten van het waterschap die haar of haar gemachtigde volgens haar nooit bereiken. De A-G vindt dat het hof de correcte (bewijs)maatstaf en bewijsverdeling heeft toegepast. Het feitelijke oordeel over de ontvangst van de uitnodiging is geenzins onbegrijpelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:39

Algemene wet bestuursrecht 8:38

Algemene wet bestuursrecht 8:37

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

423

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen