Het kabinet heeft meermaals richting de OESO aangegeven dat de belastingheffing van ‘high net worth individuals’ (HNWI’s) voor Nederland een prioriteit is. Er lijkt momentum te zijn hiervoor. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in antwoord op Kamervragen.

Er lijkt momenteel steun te zijn vanuit enkele andere landen om dit onderwerp in OESO-verband te bespreken. Volgens Van Rij is het verstandig om in internationaal verband stapsgewijs de problematiek en mogelijke beleidsoplossingen te onderzoeken voordat stevig voor een bepaalde oplossingsrichting gepleit wordt. Het aanpakken van internationale belastingontwijking door HNWI’s is alleen effectief als dat in internationaal samenwerkingsverband gebeurt, net zoals de aanpak van internationale belastingontwijking door multinationals. Dit sluit echter de aanpak van binnenlandse onevenwichtigheden in het belasten van (inkomen uit) vermogen niet uit. Het is een gegeven dat in veel landen de effectieve belastingdruk op (inkomen uit) vermogen veel lager ligt dan die op inkomen uit arbeid.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1219

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen