Hof Amsterdam oordeelt dat sprake is van een fiscaal compromis en partijen hieraan zijn gebonden. Dit compromis is neergelegd in een e-mail van de inspecteur en bevestigd in een e-mail aan de inspecteur. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij A bv legt de inspecteur (navorderings)aanslagen IB/PVV 2014-2016 op aan X. Voor die jaren wordt een gebruikelijk loon van € 44.000 bijgeteld. X is het hiermee niet eens en bereikt een compromis met de inspecteur, op grond waarvan de jaarlijkse bijtelling wordt verlaagd naar € 10.000. In geschil is of een fiscaal compromis tot stand is gekomen. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat sprake is van een fiscaal compromis. In hoger beroep produceert X een e-mail van de inspecteur, waarin wordt gesteld dat de invordering van de IB/PVV 2014 niet meer mogelijk is.

Hof Amsterdam (V-N 2022/56.1.2) oordeelt dat sprake is van een fiscaal compromis en partijen hieraan zijn gebonden. Dit compromis is neergelegd in een e-mail van de inspecteur aan X en door X bevestigd in een e-mail aan de inspecteur. Voor de e-mail, waarmee X in hoger beroep op de proppen komt, geldt volgens het hof dat buiten redelijke twijfel is verheven dat dit bericht niet daadwerkelijk door de inspecteur is verzonden naar X. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees ook het thema Gebruikelijk loon.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit Fiscaal Bestuursrecht 26

Burgerlijk Wetboek Boek 7 900

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 28 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

567

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen