Rechtbank Gelderland oordeelt dat de naheffing terecht is, ondanks dat er voor andere auto's waarmee op dat moment niet wordt gereden wel MRB is betaald. De boete wordt vanwege de disproportionaliteit gematigd tot 25% (€ 344).

X beschikt over meerdere hobbyauto's met geschorst kenteken. Incidenteel laat hij die ontschorsen om met een auto te rijden. Op 5 mei 2020 wordt geconstateerd dat ondanks de schorsing toch met een auto is gereden. Volgens X is hij per ongeluk met de verkeerde auto de weg opgegaan. In geschil is de MRB-naheffingsaanslag, alsmede de 100% verzuimboete van € 1379.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de naheffing terecht is, ondanks dat er voor andere auto's waarmee op dat moment niet wordt gereden wel MRB is betaald. De aanslag over vier aaneensluitende tijdvakken van drie maanden is in overeenstemming met de wet. Doorslaggevend is het gebruik maken van de openbare weg, ook al is dit maar eenmaal gebeurd. Hoewel het uitgangspunt geldt dat een verzuimboete van 50% kan worden opgelegd, is dat in casu niet proportioneel. Niet valt in te zien dat het gebruikmaken van een geschorste auto met een hoger gewicht moet leiden tot een hogere boete dan het gebruikmaken van een geschorste auto met een relatief laag gewicht. De boete wordt daarom gematigd tot 25% (€ 344).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 37

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 35

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 28 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

179

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen