De koepelorganisaties zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de massaalbezwaarplus-regeling. Dat blijkt uit de verstrekte documenten bij een besluit op een Woo-verzoek over het overleg tussen staatssecretaris Van Rij van Financiën met de koepelorganisaties over de massaalbezwaarplus-regeling voor niet-bezwaarmakers box 3 2017-2020.

Bij het besluit op het Woo-verzoek zijn 233 documenten verstrekt van in totaal 738 pagina’s. Hieruit blijkt dat het Ministerie van Financiën onder druk van de koepelorganisaties en de vele verzoeken om ambtshalve vermindering van box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 van de niet-bezwaarmakers uiteindelijk heeft gekozen voor de massaalbezwaarplus-regeling.

Uit de documenten blijkt verder dat de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën de verzoeken om ambtshalve vermindering van de box 3-heffing door de niet-bezwaarmakers kansloos achten gezien het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022, nr. 21/04407, V-N 2022/23.3.

Tot de bijgevoegde documenten behoort ook een uitgebreide nota van het Ministerie van Financiën over de bespreking van box 3 met de koepelorganisaties, waarin de aanleiding, de beslispunten en de massaal bezwaar plus regeling uitgebreid uiteen worden gezet.

Lees ook het Dossier Box 3.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25c

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

2648

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen