Per 1 januari 2024 wordt een aantal wijzigingen aangebracht in enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van belastingen, toeslagen en douane. Daartoe is het wijzigingsbesluit (Eindejaarsbesluit 2023) uitgebracht.

De wijzigingen vloeien onder andere voort uit het pakket Belastingplan 2024 en de Fiscale verzamelwet 2024. De in dit Eindejaarsbesluit 2023 opgenomen wijzigingen zijn voornamelijk technisch van aard. Enkele bepalingen kennen terugwerkende kracht tot een datum gelegen vóór 1 januari 2024. Ook treden enkele bepalingen op een latere datum in werking.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2023

373

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen