Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Portugal in strijd met het EU-recht handelt door hoeveelheden sigaretten die de vastgestelde maximumhoeveelheid voor uitslag tot verbruik overschrijden te belasten tegen het accijnstarief dat geldt op een later tijdstip dan het tijdstip van uitslag tot verbruik.

Companhia de Distribuição Integral Logista Portugal SA is actief in de detailhandel in tabaksproducten en is een erkend entrepothouder. De Portugese douane deelt op 22 september 2010 aan Logista mee dat voor haar een maximumhoeveelheid van 1.644.005 sigaretten per maand geldt voor het tijdvak september - december 2010. Omdat uit de aangifte tot aanzuivering van 18 januari 2011 van Logista blijkt dat zij in de periode september - december 2010 meer dan drie keer de maximumhoeveelheid sigaretten tot verbruik heeft uitgeslagen, legt de douane aan Logista een aanvullende aanslag op. De douane past daarbij het accijnstarief toe dat geldt op de datum van indiening van de aangifte tot aanzuivering. Volgens Logista moet het toe te passen tarief echter het tarief zijn dat geldt op het tijdstip waarop de tabak tot verbruik is uitgeslagen. Portugal beroept zich er op dat deze maatregel is genomen in het kader van bestrijding van forestalling (tegengaan van misbruik in de vorm van de uitslag tot verbruik van buitensporige hoeveelheden goederen, met het oog op een toekomstige verhoging van het accijnstarief). De Portugese rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak. Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Portugal in strijd met het EU-recht handelt door hoeveelheden sigaretten die de vastgestelde maximumhoeveelheid voor uitslag tot verbruik overschrijden te belasten tegen het accijnstarief dat geldt op een later tijdstip dan het tijdstip van uitslag tot verbruik. De Portugese regeling met betrekking tot het maximum verbruik is niet in strijd met het EU-recht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 34

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 28 december

Informatiesoort: VN Vandaag

73

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen