Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar structureel verlieslatende bedrijven.

Onder structureel verlieslatende bedrijven worden verstaan bedrijven die sinds 2010 in geen enkel jaar fiscaal gezien winst hebben gemaakt en geen startup zijn. Voor het onderzoek zijn de aangiften en aanslagen vennootschapsbelasting 2010 tot en met 2019 onderzocht. Het rapport identificeert verschillende onderliggende groepen en redenen voor de situatie en schetst de relevante beleidsoverwegingen. Het onderzoek naar de verschillen tussen de commerciële en fiscale winstbepaling loopt en zal spoedig met de Tweede Kamer worden gedeeld. Het is aan het nieuw te vormen kabinet om de uitkomsten van het onderzoek te wegen en te beoordelen of en, zo ja, welke vervolgstappen geboden zijn naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoeksrapport.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 20

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 december

Informatiesoort: VN Vandaag

366

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen