De Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 januari 2024 in werking.

Deze wet voorziet in een wettelijke grondslag voor de Belastingdienst om een nader aangepast digitaal aangiftebiljet inkomstenbelasting te beschouwen als een aanvulling op de oorspronkelijke aangifte.

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (36428) in V-N 2023/46.11 tot en met V-N 2023/46.13 en V-N 2023/50.17.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting (36428).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

359

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen