Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bewust kansloze rechtsmiddelen aanwendt tegen beslissingen die niet voor bezwaar en beroep vatbaar zijn. Het instellen van verzet is daarom ook evident kansloos

X ontvangt mededelingen van de ontvanger inzake verrekening en tekent hier (na bezwaar) steeds beroep tegen aan. Rechtbank Gelderland verklaart zich zonder zitting onbevoegd om hiervan kennis te nemen. In geschil is het vervolgens door X ingestelde verzet. Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bewust kansloze rechtsmiddelen aanwendt tegen beslissingen die niet voor bezwaar en beroep vatbaar zijn. Het instellen van verzet is daarom ook evident kansloos. In de toekomst zal X in vergelijkbare gevallen dus niet langer worden gehoord. Het volharden in deze verzoeken is misbruik van recht. Het verzet is ongegrond. Het verzoek om een immateriële schadevergoeding als nevenvordering maakt dat niet anders. Als er namelijk geen rechtsingang bestaat, dan kan er ook geen spanning en frustratie zijn over een eventuele te lange duur daarvan. De rechtbank verklaart zich onbevoegd met betrekking tot het verzoek om een immateriële schadevergoeding.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6

Algemene wet bestuursrecht 8:5

Algemene wet bestuursrecht 8:54

Invorderingswet 1990 24

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Invordering

Editie: 28 december

Informatiesoort: VN Vandaag

516

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen