De Wet minimumbelasting 2024 is in het Staatsblad gepubliceerd, treedt 31 december 2023 in werking en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot verslagjaren die aanvangen op of na 31 december 2023.

Deze wet voorziet in de implementatie van Richtlijn (EU) 2023/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie. Doel van deze wet is de invoering van een minimumbelasting om te bewerkstelligen dat multinationale en binnenlandse groepen met een omzet van € 750 miljoen of meer ten minste effectief 15% aan belasting betalen over hun winst.

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (36369) in V-N 2023/35.2 tot en met V-N 2023/35.5, V-N 2023/53.2 tot en met V-N 2023/53.6 en V-N 2023/59.18.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (36369).

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

203

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen