Voor de afschaffing of ingrijpende herziening van het toeslagenstelsel schetst het kabinet 18 (concrete) alternatieven. De mogelijke oplossingen voor de problemen in het toeslagenstelsel zijn te vinden in het eindrapport Toekomst Toeslagen dat staatssecretaris De Vries van Financiën naar de Tweede Kamer stuurt.

De verkenning is onder regie De Vries uitgevoerd en biedt drie mogelijke oplossingsrichtingen voor de huidige problemen. De kinderopvangtoeslag komt in het eindrapport niet aan bod omdat separaat wordt gewerkt aan een concrete uitwerking van een alternatief voor deze toeslag.

De eerste oplossingsrichting betreft generieke beleidsopties waaronder de afschaffing van toeslagen in zijn geheel en de introductie van een ander belastingstelsel. Ook wordt het omzetten van toeslagen in een uitkeerbare heffingskorting als mogelijkheid genoemd. Daarnaast zijn domeinspecifieke alternatieven voor de diverse toeslagen een optie. Binnen het eigen domein, wonen, zorg of kinderen, kan een alternatief worden gezocht. De derde categorie ziet op fundamentele aanpassingen binnen het huidige stelsel. Een van de fundamentele aanpassingen betreft het samenvoegen van de afzonderlijke toeslagen tot één basistoeslag.

Het eindrapport maakt duidelijk dat er veel ingewikkelde dilema’s zijn, maar ook dat het mogelijk is het stelsel te veranderen of af te schaffen. Echter, niet alles kan tegelijkertijd en niet alles kan in één kabinetsperiode. De bij het eindrapport betrokken staatssecretarissen en ministers benadrukken dat korte termijnmaatregelen niet tegengesteld moeten zijn aan maatregelen die op lange termijn worden genomen. De samenhang met keuzes in de fiscaliteit, sociale zekerheid en gemeentelijke regelingen zijn ook van groot belang. De politiek is volgens de bewindspersonen aan zet om bewuste keuzes te maken over de toekomst van toeslagen.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

277

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen