Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet beschikt over een nieuw feit en vernietigt de opgelegde IB-navorderingsaanslagen. De inspecteur maakt zijn stelling niet aannemelijk dat X en A bv zijn overeengekomen dat de optieovereenkomsten uitsluitend gezamenlijk mogen worden uitgeoefend.

Belanghebbende, X, houdt de aandelen in A bv. In 2009 voeren zij een optieconstructie uit, waarbij zij elkaar over een weer een optie verlenen. De overeenkomsten worden geregistreerd bij de Belastingdienst. In 2013 worden nieuwe optieovereenkomsten gesloten. De inspecteur legt in 2019 IB-navorderingsaanslagen 2012 - 2015 op in verband met genoten voordelen uit de optieovereenkomsten. Hij stelt daarbij dat sprake is van ab-inkomen. X is onder andere van mening dat de inspecteur niet beschikt over een nieuw feit.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet beschikt over een nieuw feit en vernietigt de opgelegde IB-navorderingsaanslagen. De inspecteur maakt zijn stelling niet aannemelijk dat X en A bv zijn overeengekomen dat de optieovereenkomsten uitsluitend gezamenlijk mogen worden uitgeoefend. Volgens de rechtbank volgt die afspraak niet uit de optieovereenkomsten en blijkt dit ook onvoldoende concreet uit de overige processtukken. De vaststelling van de inspecteur dat de optieovereenkomsten uitsluitend gezamenlijk kunnen worden uitgeoefend, kan daarom niet worden aangemerkt als een nieuw feit. Ook maakt de inspecteur niet aannemelijk dat een nieuw feit is gelegen in zijn vaststellingen dat de optieovereenkomsten slechts de privébelangen van X dienen, niet zijn gebaseerd op zakelijke motieven van A bv en een onzakelijke prijsstelling bevatten. Dit gezien de in 2009 ter registratie aangeboden overeenkomsten en de IB-aangiften 2009 - 2012, waarin een schuldpositie is aangegeven bij het ROW. Ook is er volgens de rechtbank geen sprake van kwade trouw. Het beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Inkomstenbelasting

Editie: 13 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

269

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen