Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet heeft voldaan de aangifteverplichting. Het beboetbare feit, het aangifteverzuim, staat daarmee vast. De verzuimboete blijft in stand. Het beroep is ongegrond.

De inspecteur nodigt X uit om via een C-biljet voor buitenlandse belastingplichtigen aangifte inkomstenbelasting 2019 te doen. X dient echter een P-biljet in voor binnenlandse belastingplichtigen. De belastingdienst kan dat biljet niet verwerken, daarom ontvangt X een aanmaning om alsnog aangifte te doen via het C-biljet. Omdat X niet reageert legt de inspecteur een ambtshalve aanslag op met een verzuimboete wegens het niet doen van aangifte. Na bezwaar vermindert de inspecteur de aanslag tot nihil, maar laat de boete in stand. X komt in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet heeft voldaan de aangifteverplichting. Het beboetbare feit, het aangifteverzuim, staat daarmee vast. De verzuimboete blijft in stand. Het beroep is ongegrond.

Lees ook het thema De aangifteverplichting in de AWR.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 8

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 13 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

489

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen