Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de Eerste Kamer op een aantal punten aanvullende informatie verstrekt over het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling.

Hij beantwoordt de vragen die zijn gesteld door de Eerste Kamerleden. Jetten gaat in op het tijdpad van de afbouw, de onderliggende berekeningen ten aanzien van de terugverdientijd en de mogelijkheden die er zijn om zo nodig tussentijds bij te sturen. Ook wordt aangeven hoe rekening is gehouden met verschillende groepen afnemers, de uitrol van de slimme meter en ten slotte de financiële gevolgen als het wetsvoorstel niet wordt aangenomen. Als het wetsvoorstel geen doorgang vindt, valt op basis van de huidige inzichten de budgettaire derving hoger uit dan in de eerdere ramingen, door de groei van het aantal zonnepanelen. De derving betreft een bedrag van € 2,8 miljard cumulatief in de periode 2025-2031 en vanaf 2031 een structurele derving van € 717 miljoen per jaar. De Eerste Kamer stemt dinsdag 13 februari 2024 over het wetsvoorstel en de zes ingediende moties.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Editie: 13 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

239

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen