Belastingdeurwaarders worden proactief ingezet door middel van huisbezoeken ter ondersteuning en bieden van hulp als onderdeel van de verbetermaatregelen invordering. Dat schrijven de Staatssecretarissen van Financiën in de stand van zakenbrief invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen.

In het eerste kwartaal van 2024 wordt gestart met het persoonlijk benaderen van ondernemers in het voortraject van het invorderingsproces. Andere verbetermaatregelen in de invorderingsstrategie van de Belastingdienst zijn:

  • het geven van een indicatie van de aanmaningskosten in de betalingsherinnering en de dwangbevelkosten;

  • harmonisatie van het uitstelbeleid door aansluiting bij de betalingsregeling Rijk;

  • onder voorwaarden kwijtschelding van MRB en aanslagen belasting zware motorrijtuigen;

  • verruiming schorsende werking in bezwaar en beroep bij de fiscale rechter;

  • dwanginvorderingsmaatregelen alleen als uiterste middel.

De verbetermaatregelen in de invorderingsstrategie van de Dienst Toeslagen bestaan onder andere uit één betalingsregeling voor alle terugvorderingen, het signaleren van maatwerksituaties en het bieden van verschillende oplossingen, zoals een betaalpauze, en de mogelijkheid om bij dwanginvordering onder strikte voorwaarden alsnog een betalingsregeling aan te gaan. Binnenkort vindt een onderzoek plaats naar een alternatief voor het bekendmaken van belastingaanslagen als belastingplichtigen tijdelijk niet bereikbaar zijn door bijvoorbeeld het niet doorgeven van een adreswijziging. Dit nader onderzoek betreft een participatief burgeronderzoek uitgevoerd door een externe partij.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

139

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen