Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de inkomsten die de zoon van een PGB-fraudeur op papier geniet niet mogen worden belast als resultaat uit overige werkzaamheid. Er is namelijk geen sprake van een geldelijk beoogd voordeel.

Belanghebbende X, een HBO-student, wordt door zijn vader opgegeven als zorgverlener op PGB-verantwoordingsformulieren. Het PGB wordt uitbetaald op een rekening van X maar direct door zijn frauderende vader contant opgenomen. De fiscus wil deze inkomsten bij X belasten als resultaat uit overige werkzaamheden.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat er geen sprake is van een belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. De PGB-verantwoordingsformulieren en de bankafschriften van de rekening van X kunnen onderbouwen dat het PGB aan hem is uitbetaald. Echter, het hof hecht geloof aan de verklaring van X dat zijn inmiddels overleden vader de architect was achter deze fraude en hij hiervan niet op de hoogte was. X heeft wel enige arbeid verricht in de vorm van het openen van de benodigde nieuwe bankrekening maar de inkomsten worden niet belast aangezien deze arbeid niet was gericht op het behalen van geldelijk voordeel.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.94

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 13 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  611
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen