Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslagen MRB en fijnstoftoeslag terecht heeft opgelegd aan X. Dat X, als houder van de auto, gedurende de lockdown geen gebruik heeft gemaakt van de auto doet daaraan niet af. Het houden van een motorrijtuig is het belastbare feit voor de MRB en de fijnstoftoeslag en niet het gebruik daarvan.

X is sinds 2013 houder van een bestelauto met Nederlands kenteken. Eind 2013 emigreert X naar Frankrijk. De bestelauto wordt ook meegenomen naar Frankrijk. X staat van 31 december 2013 tot 28 juli 2020 niet ingeschreven in de BRP. De inspecteur heeft aan X naheffingsaanslagen MRB opgelegd voor de periode 1 november 2015 tot en met 31 juli 2020 en naheffingsaanslagen fijnstoftoeslag voor de periode 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020. X heeft de verschuldigde belasting niet betaald. In beroep is in geschil of de inspecteur de naheffingsaanslagen MRB en fijnstoftoeslag terecht heeft opgelegd.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslagen MRB en fijnstoftoeslag terecht heeft opgelegd aan X. Dat X, als houder van de auto, gedurende de lockdown geen gebruik heeft gemaakt van de auto doet daaraan niet af. Het houden van een motorrijtuig is het belastbare feit voor de MRB en de fijnstoftoeslag, en niet het gebruik daarvan. X' beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 1

Algemene wet bestuursrecht 8:5

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 7

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 6

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 1

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 12 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

63

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen