De Tweede Kamer heeft op 11 juni 2024 ingestemd met het wetsvoorstel tot goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (V-N 2023/16.7). Het verdrag is opgenomen in Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124.

Het verdrag geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende partijen bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van een of van beide partijen. Daarnaast regelt het verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens en de mogelijkheid van wederzijdse bijstand bij invordering van belastingschulden.

De Tweede Kamer nam ook een motie aan die de regering verzoekt de eerste periodieke OESO peer review na inwerkingtreding van dit verdrag naar de Kamer te sturen. Hierbij moet expliciet aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de economische banden tussen Curaçao en Malta als gevolg van dit belastingverdrag.

Rubriek: Belastingen overzeese Rijksdelen, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 12 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

160

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen