Er komt een verbod op belastingadvies door de trustsector. De Tweede Kamer heeft op 11 juni 2024 ingestemd met een amendement van die strekking. Het amendement is ingediend bij de behandeling van de Wijzigingswet financiële markten 2024 (wetsvoorstel 36442).

Volgens de indiener van het amendement is op dit moment het geldende verbod op het verlenen van trustdiensten aan cliënten aan wie door hetzelfde trustkantoor ook reeds belastingadvies gegeven is niet altijd voldoende handhaafbaar omdat ten tijde van het aangaan van trustdienstverleningen niet is vast te stellen aan welke cliënten in het verleden belastingadvies is gegeven.

Alleen het inzichtelijk maken van de in het verleden gegeven belastingadviezen bieden volgens de indiener geen voldoende waterdichte oplossing, bijvoorbeeld omdat dat belastingadvies dan wel de trustdienstverlening gefactureerd wordt aan een op papier separate entiteit.

Een verbod op belastingadvies zou als sluitstuk dienen op reeds genomen maatregelen en de handhaafbaarheid vergroten. Ook zou belastingadvies van de trustsector in de regel zijn gericht op het faciliteren van agressieve fiscale structuren om belasting te ontwijken.

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 12 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1998

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen