De Tweede Kamer heeft 11 juni 2024 ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het BEPS-project van de OESO (V-N 2023/25.9).

De wijzigingen van de BRNC omvatten onder andere de maatregelen waarvan in de BEPS-rapporten is geconcludeerd dat deze minimaal nodig zijn om verdragsmisbruik op een adequate manier te bestrijden en om geschillenbeslechting te verbeteren (de zogenoemde minimumstandaard). Dit betreft de titel en de considerans, het opnemen van een algemene antimisbruikbepaling in de vorm van een “Principal Purpose Test” (PPT) (art. 22) en de toegang tot de onderlinge-overlegprocedure (art. 24). De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn, naast de reeds vermelde minimumstandaard, de opname van een regeling over de toepassing van de BRNC bij beleggingsfondsen en de uitbreiding van het begrip ‘pensioenfonds’ tot lichamen die ten behoeve van pensioenfondsen beleggingsactiviteiten verrichten.

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Belastingen overzeese Rijksdelen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 12 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

282

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen