Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X moet worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. X heeft dan ook recht op een aftrekpost in verband met zijn eigen woning in België.

Belanghebbende, X, woont in België en heeft een aanmerkelijk belang in het Nederlandse A bv. In 2015 geniet X een (gebruikelijk) loon van € 44.000 en ontvangt hij een dividend van € 135.000 van A bv. In geschil is of X de belastbare inkomsten uit zijn eigen woning in Nederland in aanmerking mag nemen. In zijn Belgische aanslagbiljet 2015 heeft hij namelijk geen aftrekpost in verband met de eigen woning opgenomen. De inspecteur stelt dat X niet kan worden aangemerkt als een ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X moet worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en dat hij recht heeft op een aftrekpost in verband met zijn eigen woning. Het hof overweegt daarbij dat het bruto door A bv uitgekeerde dividend aangemerkt moet worden als inkomen dat in Nederland is onderworpen aan de IB-heffing en baseert zich daarbij op de tekst van de wet. Dat het dividend slechts tegen een beperkt tarief in Nederland belastbaar is, is daarbij niet van belang. Deze grammaticale uitleg staat ook niet op gespannen voet met doel en strekking van de regeling. Volgens het hof had het namelijk voor de hand gelegen dat de wetgever uitdrukkelijk een uitzondering had gemaakt voor inkomensbestanddelen waarvoor een beperkt heffingsrecht bestaat. Het gelijk is aan X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 7.8

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 2 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  639
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen