De Wet spoedreparatie fiscale eenheid blijft buiten aanmerking bij de berekening van de uitdelingsverplichting van een fiscale beleggingsinstelling. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten.

Dit was reeds toegezegd bij de parlementaire behandeling van deze wet (V-N 2019/24.7). Het nieuwe besluit waarin de goedkeuring staat wijzigt het besluit van 18 februari 2014 (V-N 2014/13.12).

In het besluit wordt ook toegelicht dat bij projectontwikkeling in het algemeen een kostengerelateerde beloning onzakelijk is. Ook wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om onder voorwaarden bij reorganisatie van subfondsen de fiscale claim door te schuiven.

Het nieuwe besluit treedt 30 november 2019 in werking. De goedkeuring met betrekking tot de Wet spoedreparatie fiscale eenheid mag ook worden toegepast met betrekking tot aanslagen die reeds onherroepelijk zijn vastgesteld en die betrekking hebben op jaren aanvangend op of na 1 januari 2018.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 2 december

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  431
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen