Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de werkzaamheden voor een webportaal met Nederlands Indische berichtgeving geen bron van inkomen is. De daarmee behaalde negatieve resultaten zijn niet aftrekbaar.

Belanghebbende, X, werkt als hoofdredacteur van een webportaal, A. Dat is een internetkrant die dagelijks met Nederlands Indische berichtgeving komt. Naast werkzaamheden voor het webportaal verricht X promotiewerkzaamheden voor A op beurzen en pasar malams. De met A behaalde resultaten worden door X aangegeven als resultaat uit overige werkzaamheden (hierna: row). Vanaf 2009 tot en met 2018 zijn de resultaten negatief of is er geen resultaat behaald. De inspecteur meldt X dat er vanaf 1 januari 2012 geen sprake (meer) is van een bron van inkomen en dat het negatieve row niet meer aftrekbaar is. Toch geeft X over het jaar 2015 weer een negatief row aan. Dit wordt gecorrigeerd.

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist, in navolging van de rechtbank, dat in het jaar 2015 met betrekking tot de activiteiten van X voor A geen sprake is van een objectieve voordeelsverwachting. Dit gezien de negatieve resultaten over een lange reeks van jaren. Een voorgenomen koerswijziging in de bedrijfsvoering vanaf 2019 kan X niet baten. Onzeker is of alle voorgenomen wijzigingen daadwerkelijk worden ingevoerd en tot positieve resultaten zullen leiden. Er is niet sprake van een bron van inkomen. De correctie is terecht doorgevoerd. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 2 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  601
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen