Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat partijen op de zitting een compromis hebben gesloten waaruit volgt dat de aanslagen zoals verminderd door de rechtbank in stand blijven en dat de boeten worden vernietigd.

X is managementconsultant en oprichter van een amateurvoetbalvereniging, waarvan hij thans erevoorzitter is. Via een stichting stort X geld in een steunfonds om de spelers onkostenvergoedingen te geven. Zijn vorderingen op die stichting draagt X tegen nominale waarde over aan zijn bv, die deze kort daarna grotendeels afwaardeert. In 2010 wordt zijn dienstverband verbroken, als blijkt dat hij geld van zijn werkgever privé gebruikt. De strafrechter veroordeelt X tot een taakstraf van 240 uur wegens belastingontduiking en verduistering van € 210.000. In geschil zijn onder meer diverse (navorderings)aanslagen in de IB-sfeer, alsmede de vergrijpboeten. Volgens Rechtbank Gelderland is het overdragen tegen nominale waarde van de waardeloze vorderingen aan zijn eigen bv een uitdeling. De inkomsten wegens de verduistering zijn volledig belast, ondanks dat de werkgever genoegen neemt met terugbetaling van slechts € 34.000. De boeten worden wegens het overschrijden van de redelijke termijn gematigd tot het totaal van € 23.009. X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat partijen op de zitting een compromis hebben gesloten waaruit volgt dat de aanslagen zoals verminderd door de rechtbank in stand blijven en dat de boeten worden vernietigd. Voorts is afgesproken dat X geen vergoeding krijgt voor zijn proceskosten in hoger beroep.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

420

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen