Het laten voortbestaan van het fbi-regime voor beursgenoteerde vastgoedfondsen is geen robuust alternatief. Daarom is hier niet voor gekozen. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van de leden van de Eerste Kamerfractie van de BBB. Bij het laten voortbestaan van het fbi-regime voor beursgenoteerde vastgoedfondsen blijven twee heffingslekken bestaan.

De voorgestelde vastgoedmaatregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2025 in plaats van de aanvankelijke datum van 1 januari 2024. Partijen hebben hierdoor voldoende tijd om te anticiperen op de vastgoedmaatregel en om eventueel een herstructurering uit te voeren.

Het kabinet ziet geen aanleiding voor het bieden van een alternatieve oplossingsrichting voor beursgenoteerde vastgoedfondsen en ziet ook geen aanleiding om opnieuw met de branche in overleg te gaan over dit wetsvoorstel. Daarnaast is het kabinet van mening dat het investeringsklimaat niet staat of valt met het niet langer hebben van een regime voor vastgoed-fbi’s. Voor het investeringsklimaat zijn ook andere factoren van belang. Bovendien heeft niet elke EU-lidstaat een REIT of vastgoed-fbi regime.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling (36422).

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

164

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen