De Kennisgroep invordering en civiel recht verduidelijkt naar aanleiding van een vonnis van de Rechtbank Overijssel het begrip problematische schuldensituatie. Ook legt zij uit welke ruimte de ontvanger heeft om uitstel van betaling te verlenen als een schuld niet problematisch is, maar ook niet binnen twaalf maanden kan worden betaald.

Schulden zijn problematisch als redelijkerwijs is te voorzien dat een belastingschuldige zijn schulden niet kan blijven betalen of daarmee al is gestopt. Per geval moet worden beoordeeld of sprake is van een problematische schuld.

Als de rechter of de rechter oordeel dat er geen sprake is van een problematische schuld, kan de ontvanger maximaal twaalf maanden uitstel van betaling verlenen. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan de ontvanger toch langer dan twaalf maanden uitstel van betaling verlenen.

Met het NVVK zijn afspraken gemaakt in een convenant. Als de ontvanger van een NVVK-lid een minnelijk voorstel krijgt om een (niet-problematische) belastingschuld binnen een bepaalde termijn te betalen, dan wordt dit in beginsel geaccepteerd.

Wetsartikelen:

Leidraad Invordering 2008 25.5.11

Leidraad Invordering 2008 25.5.1

Faillissementswet 287a

Invorderingswet 1990 26

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Invordering, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

227

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen