Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het tweede verslag bij het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw naar de Eerste Kamer gestuurd. De bewindsman geeft antwoord op vragen van leden van de BBB-fractie.

Het kabinet gaat er vooralsnog van uit dat de verlaagde energiebelastingtarieven op aardgas voor de glastuinbouwsector na 2024 met het voorgestelde afbouwpad (amendement Grinwis, 36426, nr. 14; V-N 2023/50.29) in stand kunnen blijven. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert op dit moment gesprekken om te bezien of de Europese Commissie voldoende redenen ziet om de instandhouding van de verlaagde tarieven na 2024 toe te staan. Mocht dit onverwacht tot staatssteunrisico’s leiden, dan bekijkt het kabinet of bijsturing nodig is. De € 560 miljoen aan subsidiemiddelen die ter beschikking worden gesteld aan de glastuinbouw komen niet op het spel te staan wanneer de verlaagde tarieven onverwacht versneld moeten worden afgeschaft.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw (36426).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht, Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

63

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen