Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat partijen op de zitting een compromis hebben gesloten waaruit volgt dat de aanslagen zoals verminderd door de rechtbank in stand blijven en dat de boeten worden vernietigd.

Alle aandelen in X bv (belanghebbende) zijn in handen van de heer A, die in 1971 een amateurvoetbalvereniging heeft opgericht. A is daar thans nog erevoorzitter van. Alle sponsorbijdragen die A – en (later) X bv – ooit aan de vereniging heeft betaald, zijn door X bv als een lening geactiveerd. In 2013 wordt voor de lening een voorziening opgenomen van € 250.000. Na een boekenonderzoek zijn diverse VPB-(navorderings)aanslagen en BTW-naheffingslagen, alsmede vergrijp- en verzuimboetes opgelegd. Volgens Rechtbank Gelderland kan geen voorziening worden gevormd voor de lening die enkel dient ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van A. Vanwege het overschrijden van de redelijke termijn worden alle boeten met 10% gematigd tot een totaal van € 109.563. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat partijen op de zitting een compromis hebben gesloten waaruit volgt dat de aanslagen zoals verminderd door de rechtbank in stand blijven en dat de boeten worden vernietigd. Voorts is afgesproken dat X bv geen vergoeding krijgt voor haar proceskosten in hoger beroep.

Lees ook het thema De onzakelijke lening.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Wet op de omzetbelasting 1968 34c

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

748

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen