De Staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het tweede verslag bij het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36432) naar de Eerste Kamer gestuurd. De bewindsman geeft antwoord op vragen van leden van de fracties BBB en VVD.

Het kabinet is een onderzoeksbureau aan het selecteren om de stapeling van maatregelen die de metallurgische en mineralogische sector raken in beeld te brengen. Daarbij verkent het kabinet additioneel beleid om het handelingsperspectief van de sector te verbeteren en het risico op weglek te verkleinen. Dit kan zowel fiscaal als niet-fiscaal beleid zijn. De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit geeft het kabinet en de Tweede Kamer de mogelijkheid om in het Belastingplan 2025 of de begrotingen nog bij te sturen. Het kabinet vindt het zeer onverstandig om dit wetsvoorstel pas te behandelen nadat de onderzoeksresultaten bekend zijn. Uitstel van behandeling van het wetsvoorstel leidt namelijk tot een gat in de begroting en met het niet wettelijk vastleggen van deze maatregelen zou het behalen van de klimaatdoelstellingen onzekerder worden. Bovendien heeft het uitstellen van de behandeling van het wetsvoorstel het risico in zich, dat de voorgestelde fiscale maatregelen niet tijdig gereed zijn voor de invoering per 1 januari 2025.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36432).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

83

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen