Op dit moment is een eventuele compensatie voor vertraging in de afhandeling van het dossier in de toeslagenaffaire niet aan de orde. Het compensatiebedrag bevat al een vaste vergoeding voor immateriële schade die per half jaar toeneemt en een rentevergoeding over de periode dat een ouder heeft moeten wachten op een definitieve beschikking.

Dat antwoordt staatssecretaris De Vries van Financiën op Kamervragen van het lid Van Haga over de berichtgeving over de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Momenteel lukt het om bij circa 97% van de ouders binnen de gestelde termijn van maximaal 6 maanden de eerste toets af te ronden.

De urgentie om de hersteloperatie snel af te ronden wordt ook gevoeld binnen UHT. Medewerkers worden nauw betrokken bij het verbeteren en vernieuwen van processen en er worden periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Ook kunnen medewerkers op verschillende manieren eventuele knelpunten of zorgen kenbaar maken.

Het kabinet heeft er vertrouwen in dat met de gerichte en beproefde versnellings- en verbeteringsmaatregelen UHT ervoor zorgt dat ouders zo snel mogelijk de compensatie krijgen waar ze recht op hebben. Daarnaast wordt constant gekeken naar mogelijkheden om te versnellen en verbeteren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 27 maart

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen