Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft een pakket maatregelen gepresenteerd dat zich richt op het wegnemen van de financiële prikkel voor no-cure-no-pay-bedrijven om namens een belanghebbende een bezwaarprocedure te starten of door te procederen met de overwegende reden om een proceskostenvergoeding of een vergoeding van immateriële schade te verkrijgen. Het pakket bestaat zowel uit maatregelen die van invloed zijn op de uitvoering van de Wet WOZ als de Wet BPM.

De maatregelen zijn:

  • Standaard uitbetalen van de vergoedingen voor de WOZ en de BPM aan de belanghebbende;
  • Een apart regime voor het recht op een proceskostenvergoeding voor de WOZ en de BPM;
  • Geen toekenning van proceskostenvergoeding ingeval de WOZ-waarde of de BPM-waarde slechts licht wordt bijgesteld;
  • Verplicht informeel traject voor de WOZ;
  • Intensiveren van de handhavingsstrategie bij de parallelimport van motorrijtuigen;
  • Niet langer uitkeren van de vergoeding van immateriële schade bij de WOZ en BPM.

De staatssecretaris wil met Prinsjesdag wetgeving aan de Tweede Kamer aanbieden. Vooraf wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 27 maart

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen