De Staatssecretarissen van Financiën verstrekken naar aanleiding van een toezegging aan Kamerlid Omtzigt een overzicht van de aanwezige en nog te introduceren hardheidsclausules. Hieruit blijkt dat onderzoek wordt gedaan naar het opnemen van een hardheidsclausule in de Invorderingswet 1990.

Een hardheidsclausule is één van de instrumenten waarmee uitvoerders rekening kunnen houden met de omstandigheden van mensen. In art. 63 AWR is al lange tijd een hardheidsclausule opgenomen. Hiermee wordt de bevoegdheid gegeven om in bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard. In art. 47 lid 1 Awir is per 7 juli 2020 met de Wet hardheidsaanpassing Awir een algemene hardheidsclausule opgenomen. Deze bevoegdheid is vergelijkbaar met de hardheidsclausule uit de AWR. Ook is een hardheidsclausule opgenomen in de Wet hersteloperatie toeslagen die op 5 november 2022 in werking is getreden.

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de herijking van de invorderingsstrategieën, waaronder het mogelijk opnemen van een hardheidsclausule. Er zijn in de tussentijd al zaken verbeterd, zoals de mogelijkheid van vijf jaar renteloos uitstel van betaling voor een aanslag erfbelasting of aanslag van een overledene bij schrijnende situaties.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 47

Algemene wet inzake rijksbelastingen 63

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 27 maart

42

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen