Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur zich terecht op interne compensatie beroept. X heeft namelijk zonder motivering 100% van de reparatiekosten afgetrokken.

X doet BPM-aangifte voor een Land Rover Range Rover met schade. In bezwaar stelt X dat een extra leeftijdskorting moet worden toegepast en dat de CO2 uitstoot moet worden verlaagd, omdat uit onderzoeken van KPMG en TNO blijkt dat de nieuwe WLTP-methode tot hogere CO2-waarden leidt. In geschil is of het bezwaar zonder hoorgesprek is afgewezen.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur zich terecht op interne compensatie beroept. X heeft namelijk zonder motivering 100% van de reparatiekosten afgetrokken. X maakt met de enkele verwijzing naar de onderzoeken niet aannemelijk dat in casu een te hoge CO2-uitstoot is toegepast. De hoorplicht is ook niet door de inspecteur geschonden. De gemachtigde van X stelt vergeefs dat niet meer dan 75 tot 100 zaken per week tijdens één hoorgesprek kunnen worden behandeld. Gezien de hoeveelheid bezwaren die de gemachtigde aanhangig maakt, mag van hem worden verwacht dat hij zijn bedrijfsvoering daarop aanpast. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 27 maart

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen