Minister Weerwind heeft de nota van wijziging op het wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met deze nota van wijziging wil Weerwind tegemoetkomen aan de in een ingediend amendement van het lid Omtzigt (36275, nr. 7) besloten doelstelling. Deze doelstelling is het waarborgen dat het op grond van deze tijdelijke wet ontstane inzicht in de groep UHP KOT-kinderen kan worden gebruikt voor extern wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen de kinderopvangtoeslagaffaire en de uithuisplaatsingen van kinderen. Weerwind onderschrijft namelijk de doelstelling van het amendement, maar er bestaan volgens hem fundamentele rechtstatelijke, privacy-technische en uitvoeringstechnische bezwaren tegen de daarin voorgestelde regeling. Daarnaast is in de nota van wijziging van de gelegenheid gebruik gemaakt om het wetsvoorstel op enkele andere punten te wijzigen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 27 maart

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen