Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de fusie de bv's in beginsel geen recht op een hogere aftrek van rente had opgeleverd. Het is namelijk uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever dat rente die vóór een fusie niet aftrekbaar is, na die fusie niet-aftrekbaar zal blijven

X bv exploiteert een advocaten- en notariskantoor. Zij krijgt de opdracht om een juridische fusie van twee bv's uiterlijk op 31 december 2018 te regelen. Door een administratieve fout vindt de deponering van de fusiestukken bij het Handelsregister niet tijdig plaats (de beroepsfout). In geschil is welke schade door X bv vergoed moet worden in het kader van een schadestaatprocedure. De hoofdvordering behelst de vermogensschade van € 5.064.989, zijnde de misgelopen renteaftrek.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de fusie de bv's in 2018 in beginsel geen recht op een hogere aftrek van rente had opgeleverd. Het is namelijk uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever dat rente die vóór een fusie niet aftrekbaar is, na die fusie niet-aftrekbaar zal blijven. De belastingadviseur, PricewaterhouseCoopers (PwC), stelt vergeefs dat de bv's zich in een fiscale procedure op het gelijkheidsbeginsel hadden kunnen beroepen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat er geen begunstigend beleid wordt gevoerd (zie onder meer V-N 2013/19.19 en V-N 2023/60.65). Ondanks dat er geen fiscale schade is, moet X bv wel de redelijke kosten vergoeden die verband houden met het vaststellen van de schade en de aansprakelijkheid. Deze kosten voor fiscaal advies en dergelijke zijn in totaal € 293.283, te vermeerderen met de wettelijke rente.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 10a

Instantie: Rechtbank Amsterdam

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Verbintenissenrecht

Editie: 19 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

253

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen