Het rijksbrede beleid op het gebied van dataethiek en algoritmen is vooral gericht op het vroegtijdig toetsen van data en algoritmische systemen om te kijken of de systemen in lijn zijn met ethische en wettelijke normen. Dat schrijven de Staatssecretarissen van Financiën aan de Tweede Kamer in een kabinetsreactie op een artikel van Follow the Money over risicomodellen van de Belastingdienst.

Algoritmische systemen die al langer in gebruik zijn worden ook gecontroleerd door de inzet van bijvoorbeeld zogenaamde biastoetsen. Het kabinet werkt daarnaast aan een algoritmekader dat een overzicht biedt van normen voor de inzet van data, algoritmes en AI-toepassingen door de overheid.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën is in een brief van 7 februari 2024 al ingegaan op Kamervragen naar aanleiding van het artikel, zie ook V-N 2024/9.20. De betreffende risicomodellen omzetbelasting zijn na weging van de risico’s in aangepaste of aangevulde vorm weer in gebruik genomen.

De Belastingdienst gaat verder op de uitgezette sporen rondom ethische aspecten door de implementatie van de normen van de IAMA (Impact assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes) en met bias en fairnesstoetsing. Met fairnesstoetsing wordt gecontroleerd of de algoritmes niet (onbewust) discrimineren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

131

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen