Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het VK is tekortgeschoten in zijn Europeesrechtelijke verplichtingen door het arrest van het Supreme Court. Het Supreme Court heeft zich namelijk uitgesproken over de uitlegging van het VwEU, terwijl deze vraag al door de EC was beantwoord en bij de rechterlijke instanties van de EU aanhangig was.

Met het oog op zijn toetreding tot de EU schaft Roemenië in 2005 een regionale investeringspremieregeling af. Ioan en Viorel Micula uit Zweden starten een procedure om een schadevergoeding te verkrijgen voor de schade die zij leiden door de afschaffing van de steunregeling, waarvan zij vóór deze afschaffing gebruik hebben gemaakt. Het scheidsgerecht dat is ingesteld en het ICSID-Verdrag toepast, oordeelt dat Roemenië € 178 mln moet betalen aan diverse investeerders. Aan deze scheidsrechterlijke uitspraak wordt geen uitvoering gegeven omdat de Europese Commissie zich er tegen verzet en een besluit opstelt. Volgens de EC is er namelijk sprake van onverenigbare staatssteun. Het Gerecht vernietigt dit besluit in 2019. De EC stelt daarop hogere voorziening in. Op 19 februari 2020 gelast het Supreme Court of the United Kingdom de tenuitvoerlegging van de scheidsrechterlijke uitspraak. De EC stuurt daarop een aanmaningsbrief naar het Verenigd Koninkrijk in verband met het arrest van het Supreme Court en gaat in beroep.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het VK is tekortgeschoten in zijn Europeesrechtelijke verplichtingen door het arrest van het Supreme Court. Het Supreme Court heeft zich namelijk uitgesproken over de uitlegging van het VwEU, terwijl deze vraag al door de EC was beantwoord en bij de rechterlijke instanties van de EU aanhangig was. Daarnaast is het Hof van Justitie EU ook van mening dat het Supreme Court het EU-recht heeft geschonden door uitspraak te doen en geen prejudiciële vragen te stellen. Het Supreme Court heeft de rechtsorde van de EU ernstig aangetast.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de Europese Unie 4

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 267

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 108

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 19 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

406

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen