A-G Pauwels is van mening dat voor de beoordeling of twee eigendommen voor de WOZ een samenstel vormen niet alleen de organisatorische samenhang tussen de eigendommen van belang is.

X is eigenaar en gebruiker van twee locaties van een glastuinbouwbedrijf, gelegen op meer dan 2 kilometer afstand van elkaar. Het productieproces vindt plaats op beide locaties. X krijgt voor beide onroerende zaken een WOZ-beschikking, maar vindt dat sprake is van een samenstel van eigendommen. Hof Den Haag gaat hierin niet mee gelet op de geografische omstandigheden en omstandigheden die de afzonderlijke bruikbaarheid betreffen. 

A-G Pauwels is van mening dat voor de beoordeling of twee eigendommen voor de WOZ een samenstel vormen niet alleen de organisatorische samenhang tussen de eigendommen van belang is. X stelt in cassatie dat voor de beoordeling of eigendommen kunnen worden aangemerkt als samenstel beslissend is of de eigendommen door een bedrijf worden gebruikt als één samenhangend geheel en voor één organisatorisch doel worden aangewend. De A-G vindt dat deze opvatting is gebaseerd op een te ruime interpretatie van het Schiphol-arrest (V-N 2003/28.22). Het door X voorgestane beslissingscriterium is in het Schiphol-arrest geformuleerd in de context van eigendommen “die onmiskenbaar een geografisch samenhangend geheel vormen”. Het stond het hof in dit geval vrij om bij de waardering van feiten (veel) waarde te hechten aan de geografische omstandigheden. De door X naar voren gebrachte organisatorische samenhang is niet van voldoende gewicht om de twee onroerende zaken als samenstel aan te merken. Het oordeel van het hof getuigt bovendien niet van een onjuiste rechtsopvatting, is toereikend gemotiveerd en is niet onbegrijpelijk. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van X ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 16

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 19 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

248

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen